Svenska
English

VÄRMEKs självriskelimineringsförsäkring

Föreningen Svensk Fjärrvärme och VÄRMEK har tillsammans tagit fram en självriskelimineringsförsäkring för privata fjärrvärmekunder. Försäkringen täcker självrisken i hus- och hemförsäkringen vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentraler och/eller kundens värmesystem. Inledningsvis gäller den i första hand villakunder. Även kunder utan gällande villaförsäkring omfattas om skadan skulle varit ersättningsbar egendomsskada.

Anmälan görs till VÄRMEK med angivande av antalet villakunder. (VÄRMEKs fakturadatum gäller som begynnelsedatum). Detta mervärde för dina villakunder kostar 10:-/ansluten villakund och år.

Övre gräns för utbetalning av självrisk är 5 000:- per skadetillfälle.

För mer uttömmande information om försäkringen är Du välkommen att höra av dig till Lennart Bragd, telefon 08-525 099 32, fax 08-525 099 30.

Klicka här för både försäkringsvillkoren och skadeblankett.

Samarbete