Svenska
English

Sinfra

Sinfra är de svenska värmeverkens ekonomiska förening, vars huvudsyfte är att sköta upphandling av produkter för fjärrvärme. Genom att verka som en central inköpsorganisation erbjuds fördelar som den enskilde medlemmen inte själv kan uppnå.

InsureIT samarbetar med Sinfra om att bygga upp en gemensam försäkringslösning för att erbjuda medlemmarna.

Insureit erbjuder för närvarande en gruppförsäkringslösning i form av en Självriskelimineringsförsäkring

 

Samarbete