Svenska
English

Sinfras självriskelimineringsförsäkring

I samarbete med Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur, tillhandahåller Trygg Hansa självriskeliminering på hem- eller villaförsäkring. Förutsättning för försäkring är att medlemsföretag tecknat avtal med Sinfra.

Skadereglering sker enligt följande:
1. Skada anmäls till ordinarie försäkringsbolag för hem/villa.
2. När skadebeslut finns framme, ifylls nedanstående skadeanmälningsblankett.
3. Blanketten sänds till medlemsföretag för bekräftelse av skada och anslutning.
4. Medlemsföretag sänder blanketten vidare till Trygg Hansa
5. Trygg Hansa utbetalar ersättning för skadans självrisk enligt försäkringsvillkoren nedan.

Sinfra

Samarbete